Ik ben Richard Ravesloot en geboren op 1-12-1952. Ik ben getrouwd met Pia van der Bij en heb 4 kinderen (Marieke, Mark, Tom en Jip) en 4 kleinkinderen (Casper, Kaya, Gilles en Vera)

Ik ben de webmaster van deze site en al heel wat jaartjes heb ik me beziggehouden met stamboomonderzoek. In het begin heel fanatiek, daarna met hele grote tussenpozen en nu ook met behulp van Internet. In het begin was het reizen naar de verschillende rijksarchieven, maar gelukkig komen er steeds meer archieven 'on-line'

Ik zet de stamboom op internet om zodoende ook anderen hiervan kennis te laten nemen en ook langs deze weg weer aanvullingen te krijgen.


De familienaam RAVESLOOT stamt al uit de 17e eeuw. Toen woonden er mensen aan het Heetveld onder Leusden op een boerderij die RAVESLOOT heette (Het tegenwoordige Klein Ravesloot) Vanaf die tijd werden de mensen eerst 'van Ravesloot' en later Ravesloot genoemd. In die tijd kwam de spelling met een N ook regelmatig en door elkaar heen voor. Vanaf de invoering van de achternamen in 1805 wordt de naam als RAVESLOOT geschreven.
Echter de zoon van  Johannes Franciscus Ravesloot (* 1857), Petrus Martinus Alphonsus Johannes (* 1900) wordt als gevolg van een schrijffout van een ambtenaar ingeschreven als RaveNsloot. Sindsdien heet die tak van de familie 'Ravensloot'.

Dit is een katholieke tak in een verder protestantse familie. Deze tak gaat terug tot Ruth Janse Ravesloot (* ong. 1742)
Hoewel ik deze Ruth al bij mijn eerste bezoek aan een archief gevonden heb(...), ben ik tot nu toe niet in staat geweest om onomstotelijk een vader voor hem aan te tonen. Er zijn kandidaten, maar geen 'bewijzen' daarvan.

De familienaam VAN DER BIJ is wat algemener en in deze stamboom staan alleen de 'van der Bij's' die gerelateerd zijn aan mijn vrouw. (Pia van der Bij)


Inmiddels ben ik veel breder gaan zoeken (op 'kwartieren') want eigenlijk is de familienaam 'Ravesloot' maar één van de voorouderlijnen. Ik probeer ze nu allemaal zover mogelijk uit te zoeken.